Актуализирано
 14.07.2020
                         
Име
IP Adress
I O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Евгений
192.168.100.2
I O
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK OK  OK  OK  OK
Стелиян
192.168.100.3
I O
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK
Николинка
192.168.100.4
I O
 ОК  ОК  ОК  ОК  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK
Марияна
192.168.100.5
I O
 ОК  ОК  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK      
Франек
192.168.100.6
I O
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK OK  OK  OK  OK  OK
Данчо Пенка
192.168.100.7
I O
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  -  -    
Димитър
192.168.100.8
I O
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  1  2  4    
Иван
192.168.100.9
I O
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK      
Наталия
192.168.100.10
I O
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK
Бранимир
192.168.100.11
I O
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK      
Веска
192.168.100.12
I O
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK
Дидо М
192.168.100.13
I O
  -   -   -  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  
Стефан ХХХ
192.168.100.14
I O
 OK  OK   -   -   -   -   -

   -

  -   -    
 
192.168.100.15
I O
                       
 
192.168.100.16
I O
                       
 
192.168.100.17
I O
                       
Иво 3ет
192.168.100.18
I O
   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Веселина
192.168.100.19
I O
 OK    -    -  OK  OK  OK  OK  OK  OK    -    -    -
Стамова
192.168.100.20
I O
 OK  OK  OK  OK  OK  OK   OK  OK  OK      
Живко нес
192.168.100.21
I O
   -    -    -    -    -    -     -    -    -      
Петко 4 ет.
192.168.100.22
I O
   -    -    -    -    -

   -

 OK   -   -   -    
Веско 1ет.
192.168.100.23
I O
   -    -  OK  OK  OK  OK   -

   -

  -   +    
Роси 1 ет
192.168.100.24
I O
   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Тошко А
192.168.100.25
I O
   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
 
192.168.100.26
I O
                       
 
192.168.100.27
I O
                       
Стефан
192.168.100.28
I O
   -    -    -    -    -    -    -    -        
324 ап.
192.168.100.29
I O
   -     -    -    -  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  +4
322 ап,
192.168.100.30
I O
                       
332 ап.
192.168.100.31
I O
             OK  OK        
230 ап.
192.168.100.32
I O
                       
107 ап.
192.168.100.33
I O
                       
 
192.168.100.34
I O
                       
Христина
192.168.100.40
I O
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK
Киро
192.168.100.41
I O
 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26
Айлин
192.168.100.42
I O
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK      
Данчето
192.168.100.43
I O
                       
Албена
192.168.100.44
I O
                       
Люся
192.168.100.45
I O
                       
Филко
192.168.100.46
I O
               OK        
Петя
192.168.100.47
I O
                       
        Веселин
192.168.100.48
I O
   -    -    -    -  OK  OK  OK  OK  OK  OK    
 
192.168.100.49
I O
                       
 
192.168.100.50
I O
                       
Явор
192.168.100.60
I O
                       
 
192.168.100.61
I O
                       
Кармен
192.168.100.62
I O
 OK  OK  OK    -    -  OK  OK  OK  OK  OK    
Андро
192.168.100.63
I O
   -    -    -    -    -  OK OK  OK  OK      
Мега
192.168.100.64
I O
   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     -    -
Дичо
192.168.100.65
I O
   -    -    -    -    -    -    -  1        
Иван
192.168.100.66
I O
                       
Пазарджик ет4
192.168.100.67
I O
             OK          
 
192.168.100.68
I O
                       
 Тако
192.168.100.69
I O
           OK            
 petio
192.168.100.70
I O
               OK  OK      
MY 2
192.168.100.240
I O
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK
HotSpot
192.168.100.241
I O
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK